Könyveim

Országmárka-építés: országnevek, országszlogenek, országlogók, országarculatok és Magyarország márkaépítési törekvései

(Dialóg-Campus Kiadó, 2020, 168 oldal)

Országmárka-építés: országnevek, országszlogenek, országlogók, országarculatok és Magyarország márkaépítési törekvései Az országmárka-építés napjaink marketingtudományának egyik legaktuálisabb, legfontosabb és legizgalmasabb területe, még ha a kifejezéstől sokan idegenkednek is. Papp-Váry Árpád korábbi könyve, az „Országmárkázás – Versenyképes identitás és imázs teremtése” definiálta az országmárkázás céljait, bemutatta alapvető modelljeit, és megalkotott egy lehetséges rendszert, miközben a tevékenység korlátait sem hallgatta el. Jelen kötet egyfajta folytatásként néhány kiemelt elemre fókuszál. Először is a márkanevet, vagyis az országnevet és annak fontosságát taglalja. Az országszlogenekről és országlogókról szóló részek érdekes kategorizálást nyújtanak arról, hogy melyek a leggyakrabban használt megoldások. Ezt követően a komplexebb verbális és vizuális arculat is előkerül, majd az országmárka-kommunikáció eszközeit bemutató fejezet még tágabb perspektívát kínál. Végül, de nem utolsósorban a szerző összegyűjtötte, hogy Magyarország milyen szlogenekkel élt az elmúlt évtizedekben, milyen kampányokkal népszerűsítették hazánkat, és kiderül az is, hogy miért pont WOW Hungary a jelenlegi jelmondat.

Országmárkázás

(Akadémiai Kiadó, 2019, 228 oldal)

Papp-Váry Árpád - Országmárkázás

„Fiatalos, lendületes és lényegre törő összeállítás az országmárkák építésének fontosságáról, folyamatáról és korlátairól. Hiánypótló munka, amely a rendszerezett elméleti alapok áttekintése után gyakorlati iránymutatásokat fogalmaz meg a témával elméleti vagy gyakorlati szinten foglalkozók számára. Ajánlom a könyvet mindazoknak, akik szeretik az igényes és olvasmányos szakkönyveket, és akiket érdekel, hogy miként lehetne Magyarország országimázsát innovatív módon formálni.” Deli-Gray Zsuzsa kutatóprofesszor, ESSCA School of Management

„A kötet friss szemlélete szerint az országimázs formálása alapvetően asszociáció- és reputációépítés. Komplex, változékony és kihívásokkal teli szakterület. Papp-Váry Árpád nemzetközileg elismert szakemberként páratlan és nélkülözhetetlen útmutatót biztosít azok számára, akik a témában bármilyen módon is érdekeltek.” Fehér Katalin tudományos főmunkatárs, Budapesti Gazdasági Egyetem

„Termékmárkát építeni nem könnyű feladat, országmárkát építeni ennél is nagyobb kihívás. Itt a professzionalizmus mellett számos más, szakmán túli faktor gazdagítja a képletet. A szerző vitathatatlan erénye, hogy ezeken felülemelkedve szakmai keretet ad, struktúrát vázol, példákat hoz, ellentétes álláspontokat villant föl, miközben nehézségekre is rámutat, köztük talán a leg-fontosabbra: nincs országmárka-építés országépítés nélkül, hisz a márkát végső soron mégiscsak maga a termék határozza meg.” Nagy Bálint marketingtanszék-vezető, International Business School

„Magyar nyelven ilyen alapos áttekintés az országmárkázásról még nem jelent meg. Átfogó, olvas-mányos, az olvasót egy új világgal ismerteti meg, amelynek akarva-akaratlanul ő maga is szerves része. A könyv egy ígéret: olvasója megértheti a helymárkázás sajátos határterületét, a marketing, a márkázás, a fogyasztói pszichológia, a stratégiai tervezés és a közösségépítés sajátos elegyét.” Kádár Magor egyetemi docens, Babeş-Bolyai Egyetem

„Papp-Váry Árpád az Országmárkázás című műben nem csak az általa majd’ húsz éve kutatott területet mutatja be akkurátusan, hanem jónéhány kritikát is említ, amelyek a country branding korlátjairól szólnak. (…)

A 228 oldalból álló, 13 fejezetre tagolódó könyv nyelvezete még egy laikus számára is könnyen érthető, a befogadást pedig a kötet szerkezete is támogatja, hiszen az általánostól halad a konkrét felé. (…)

Érzékletes illusztrációi sok színt visznek az itt-ott száraz mondandóba. Egy helyütt – ahol az országmárkázásért felelős szervezetek nagy sokasága miatt az országimázs inkonzisztenciájáról ír – egy rákos sztorit hoz. ’A jamaikai halászok több száz éve tudják, hogy a rákokat nyugodtan betehetik egy nyitott kosárba, és ott hagyhatják a hajón vagy a parton. Bár a rákok egymás segítségével simán ki tudnának mászni, mivel külön-külön próbálkoznak, így soha nem sikerül nekik.’” Bognár Gergely, a NEST Communications pr- és tréning vezetője, a PR Herald kommunikációszakmai főszerkesztő-helyettese

Márkázott szórakoztatás
A termékmegjelenítés nemzetközi és hazai alkalmazása

(Akadémiai Kiadó, 2014, 236 oldal)

Papp-Váry Árpád - Márkázott szórakoztatás

„Ön most egy olyan könyvet tart a kezében, amely a legszélesebb látókörrel, a legfrissebb példák kiemelésével, imponáló éleslátással mutatja be a marketing és a szórakoztatás világának különös találkozását.” Sas István reklámpszichológus, reklámfilmrendező

„Papp-Váry Árpád könyve a 21. századi „edutainment” műfaj eklatáns példája: szórakoztatva okít. A filmekből, televíziós produkciókból vett példákon, színes sztorikon átívelve az olvasó szinte észrevétlenül szippantja magába a jogi, történelmi, képalkotási és egyéb média vonatkozású kemény információkat.” Dr. Koltai Andrea, kereskedelmi vezető, Chello Central Europe

„Ez a könyv hiánypótló és iránymutató mű a termékelhelyezésről. Jó elméleti alapot ad marketingkommunikációs szakembereknek, de szórakoztató olvasmány a téma iránt érdeklődő laikusnak is.” Nagy László, head of branded entertainment, Havas Media

„Mindig vannak, akik azt hiszik, megúszhatják. Pedig nem. Ebből a könyvből kötelező olvasmány lesz minden marketingkommunikációval foglalkozó ember számára. Mert alapmű. A jó hír az, hogy nem kell megtanulni. Elolvassa az ember, és kész.
Én ettől kifejezetten okosnak éreztem magam. Mert ez az egész olyan egyszerű, tiszta és nyilvánvaló… főleg azok a részek, amiket még párszor azért újra elolvastam. Mert ilyenek a jó alapművek.
Nálam két éjszaka is beelőzte a könyvespolcon Jo Nesbót! Az pedig nem kis teljesítmény!” Kisantal Gyula, a D’Arcy Avenue reklámügynökség kreatívigazgatója

„Többet biztosan lehet tudni a termékmegjelenítésről – de nem érdemes. Papp-Váry új könyve komplex ismereteket ad, szellemes, olvasmányos, szemléletes, amelyben az elmélet–gyakorlat aránya pont megfelelő. Jómagam, PR-osként – nem túl reklámpártiként – a leghatékonyabb marketingkommunikációs eszköznek eddig is a product placementet tartottam; ezt csak erősítette bennem a könyv, Szomszédokostól, James Bondostól, Hamis a babástól. A JPÉ azt diktálja, hogy botorság kihagyni.” Bognár Gergely, a PR Herald szaklap munkatársa, a Nézőpont Intézet kommunikációs igazgatója

„A marketingkommunikáció jövőjét tekintve a product placement már rövid távon is globálisan az egyik legfontosabb eszközzé válhat. Hazánkban a médiatörvény 2010-es megújítása óta egyre gyakrabban lehetünk tanúi a műfaj »szárnypróbálgatásainak«, leggyakrabban a kereskedelmi televíziók különféle műsoraiban. Ezek fényében Papp-Váry Árpád könyve a lehető legjobb pillanatban kerül – reményeim szerint – minden magyar marketinges kezébe. A Márkázott szórakoztatás, amellett, hogy marketingszakmailag is átfogóan, izgalmas példák segítségével vizsgálja a téma minden aspektusát, lendületes, élvezetes olvasmány, amit nem csupán marketingszakemberek számára ajánlanék.” Kovács-Gajdács János, a One on One PR-ügynökség ügyvezetője

„A témaválasztás és időzítés már fél siker. Papp-Váry Árpád jókor és jót választott, amikor a termékmegjelenítés teljes körű vizsgálatát végezte el könyvében, ráadásul kiválóan dolgozta fel a témát. Könyve a főiskolai hallgatók és a gyakorlati szakemberek számára is hasznos és fontos olvasmány.
A marketingkommunikáció és médiafogyasztás világának teljes átrendeződése már önmagában indokolja a témaválasztást, ráadásul az európai és hazai szabályozás kiszélesítette a lehetséges alkalmazások körét, amikor zöld utat adott a reklámozók és az audiovizuális médiatartalmak műsorszolgáltatói számára a termékelhelyezés megjelenítésére a saját gyártású műsorokban is.
Remekül építette fel a mondanivalót a szerző, az a »klasszikus« marketingre alapozva érthető, egyértelműen kiderül, mi mindenre és hogyan használható a termékelhelyezés, hogyan illeszthető a márkaépítésbe.
A könyv erőssége, hogy a termékelhelyezést a műfajok széles skáláján vizsgálta, a tévésorozatoktól a számítógépes játékokon át a közösségi médiáig, sőt a szponzoráció sajátos elemeként az emberi testen történő termékelhelyezésig.
Lenyűgözően sok példát ismertet a szerző, így a könyv a gyakorló szakemberek számára is tanulságos, szinte kötelező olvasmány, vagy talán pontosabban fogalmazva »kézikönyv«, amelyet sokszor elővehetnek, és a példákból tanulhatnak. A régitől a friss példákig a nagy sikerek és apró ötletek nem csupán színesítik, de a termékelhelyezés jövője szempontjából meggyőzik mindazokat, akik nézőként eddig elfogadták, de még tudatosan nem alkalmazták a termékelhelyezést. A sikeres alkalmazáshoz a kereteket is tudni kell, és Papp-Váry Árpád ezekre is kitér.
A források dömpingje lenyűgöző. Nemcsak sok, de sokféle, és természetesen friss forrás található a könyvben. Első olvasásra talán még túlságosan is soknak tűnik. De ez a könyv nem pusztán első olvasásra való, hanem – ahogy Papp-Váry Árpád erre kiválóan rá is érzett – a hazai szakirodalom ilyen témájú első könyveként alapolvasmány, igen részletesen és alaposan mutatva be a termékelhelyezés széles tárházát.
Nagyon tetszik a könyv azért is, mert kiváló stílusban írta meg a szerző. A tudományos kritériumnak megfelel, de emellett olvasmányos, érdekes, ezzel is biztosítva, hogy nemcsak tanulni kell, de megismerni is érdemes. A könnyű olvashatóság és a tudományos alaposság kéz a kézben jár.” Dr. Fazekas Ildikó, az Európai Önszabályozó Reklámszervezet (European Advertising Standards Alliance, EASA) elnöke

„A marketing az újrafelfedezések és az adaptív alkalmazkodás története. Nincs új a nap alatt, csak a reflektor fénye vetül időről időre a marketing gazdag eszköztárának más-más elemére. Papp-Váry könyve, amelyet a példák tobzódó gazdagsága szórakoztató és revelatív olvasmánnyá varázsol, a márkázott szórakoztatásról, azaz az üzletnek a privát szférába történő bársonyos, észrevétlenül észrevehető, szelíden agresszív benyomulásáról alapos és professzionális összefoglaló. Ha elolvasása után hatalmába keríti az »az a gyanús, ami nem gyanús« utolérhetetlen érzése, megértette a termékelhelyezés lényegét.” Dr. Nagy Bálint, az International Business School (IBS) Marketing Tanszékének vezetője, a Magyar Reklámszövetség alelnöke

„Kedves Árpi!
Remek könyvedhez, a márkázott szórakoztatáshoz gratulálok és külön köszönöm, hogy a karácsonyi időszakban is ilyen márkás szórakozáshoz jutottam! Imponáló a kötet lexikális gazdagsága, gondolom tetemes kutatómunka alapozta meg, hogy egy ilyen gazdag kötet szülessen belőle. Gratulálok ahhoz is, hogy a sok adat a különböző csoportosítások révén tudássá, információvá állt össze, érdekes és nagyon használható lehet ez gyakorlati szakemberek számára is. (Ismersz: nálam ez az igazi mérce!) És hát hogyne élveztem volna a QR Code alkalmazásokat- persze kipróbálva azonnal: ez a könyvet terjeszti ki, és teszi azt azonnal „háromdimenzióssá”. Ehhez külön is gratulálok!” Dr. Bíró Péter, pályafutása során több nagy cég és szervezet marketing igazgatója (Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat, Hungexpo Rt., McDonald's, Siemens, MÁV), jelenleg a BP International Business Promotion ügyvezetője

„Régen olvastam ilyen jó szakmai könyvet, ami egyrészt jól visszaadja szédületes szakmai tudásodat, másrészt az egészet egy jó, élvezetes stílusban írtad meg. Mint az internet iránt elfogult személy, örömmel láttam, hogy a példáidat / eseteidet online tetted elérhetővé. Ha ilyen jó passzban vagy, ne állj le! Másokkal együtt, én is várom további, legalább ilyen jó könyveidet.” Dr. Eszes István, főiskolai tanár, BGF Külkereskedelmi Kar Marketing intézeti tanszék

„A szerző ambíciója nem kisebb, mint ahogy az már az előszóból kiderül: a könyv elolvasása után másképp fogunk filmeket, klipeket, tévéműsorokat nézni, mint korábban. Sőt, teszi hozzá, akár még meg is bökhetjük a mellettünk ülőt, mondván odasüss, milyen ügyes termékelhelyezés látható a sarokban. Papp-Váry Árpád mindent el is követ a cél elérése érdekében: sokszínűen, sok oldalról, rendkívül nagyszámú példával alátámasztva mutatja be, hogyan fejlődött a termékelhelyezés, márkamegjelenítés a film- és tévétörténetben, mondhatni, egészen a kezdetektől. Döbbenetes adat például, hogy az első termékelhelyezéses mozgóképet maguk Lumiere fivérek készítették 1896-ban, mindössze egy évvel azután, hogy feltalálták magát a mozgóképet. (…) Papp-Váry a varázslatos jövőt is felvillantja előttünk, amely szerint valószínűsíthető, hogy ugyanazon tévéműsor nézői más-más sörmárkát láthatnak majd a főszereplő kezében, függően például attól, hogy Budapesten vagy Miskolcon nézik-e a tévét. Egy felmérés azt is igazolja, hogy a jól megvalósított termékelhelyezés szorosabb érzelmi köteléket hoz létre a fogyasztóval, könnyebb azonosulni a számunkra szimpatikus szereplő által hordott, használt, fogyasztott termékkel, mint egy sima, 30 másodperces reklámban bemutatott márkával. Arról nem is beszélve, hogy a termékelhelyezés elől nem is lehet elrejtőzni. Át kell rajta esni. De ezt meg lehet ejteni a márkázott szórakoztatás köntösében is.” Bőhm Kornél, a Spindoc Kommunikációs Hálózat alapítója, a Kreatív marketingkommunikációs szaklap Könyv rovatában

Papp-Váry újabb műve kiemelkedően jó ismertetője - nem kis mértékben leleplezője - a marketing kommunikáció és benne kereskedelmi reklám ama igencsak trükkös, „lopakodó” módozatainak és megoldásainak, amelyeket a termékmegjelenítés megvalósít. Ráébreszt, hogy a „márkázott szórakoztatás”, amely már régen megjelent az életünkben, napjainkra a reklám igen hatásos álruhájává lett, és sokkal jobban képes is megragadni bennünket, mint azt laikusként gondolnánk. Dr. Osman Péter kandidátus, Magyarország egyik leggyakrabban publikáló recenzense a Magyar Innovációs Szövetség hírlevelében

A márkanév ereje
Szempontok a sikeres brandépítéshez

(Dialóg Campus Kiadó, 2013, 320 oldal)

Papp-Váry Árpád - A márkanév ereje

„Papp-Váry Árpád könyve rendkívül érdekes, mondhatni: izgalmas, olvasmány. A szerző hihetetlen szorgalommal gyűjtötte össze a márkanevekkel kapcsolatos nem kis mennyiségű szakirodalmat és ezek szintetizálásával olyan írást alkotott, amely a marketinges szakembereken (és hallgatókon) kívül a legtöbb vásárló ember számára érdekes olvasmány lehet.
Az írásmű kategorizálása sem egyszerű. A sok érdekes, olykor humoros történet, a fogalmazási stílus a publicisztika jegyeit viseli magán, ugyanakkor az egész mű, a szerkezet és a mondanivaló teljessége és logikája (valamint a számtalan szakirodalmi hivatkozás) tudományos kiadványt sugall. E kettősség adja a könyv erejét és ez a kettősség növelheti a potenciális olvasók körét is.
A 320 oldalas könyvben a gyakorlati szemlélet uralkodik. A szerző számtalan (és valóban megszámolhatatlan) mennyiségű – legtöbbünk által jól ismert márkanevet elemez a gyakorlati használhatóság igényével. (Becslésem szerint a megemlített márkanevek száma messze meghaladja az ezres nagyságrendet.)” Dr. habil Rekettye Gábor, az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának professzora

„Nagyon köszönöm, hiánypótló, pontosan az van benne, amire nekem szükségem van, de nyilván a haladóbb márkaépítők is megtalálják a nekik szükséges részeket. Tetszik a könnyed fogalmazás és a humor (a kakidarab az asztalon nagyon betalált :)). Sokat hasznosítok majd belőle, ez biztos. Remek összefoglalás, hálás vagyok érte, hogy ennyire frissen elolvashattam.” Vámos Róbert, a Táblácska alapítója és vezető designere

„A marketing mindinkább igyekszik követni nemcsak a világot, hanem egyre több területen élére állni a változásoknak, a fejlődésnek, és ehhez állandóan fejlődik, változik maga is. Márcsak ezért sem lehet kitanulni, csak igyekezni minél többet megtanulni a lényegéből. Ehhez igen jó márka a szakmai műhely, amelynek márkaneve Papp-Váry Árpád.” Dr. Osman Péter kandidátus, az Iparjogvédelmi Szemle 2014 áprilisi számában, 213-219. oldal

„Csak felsőfokban tudok véleményt írni könyvedről. Nem véletlen a „Márkadoktor” elnevezésed, és mindegy, hogy ki adta Neked ezt a nevet. Kiválóan megírt, komoly elméleti és gyakorlati ismeretet tükröz a könyved. Hiánypótló annyiban, hogy ennyire összeszedetten, rendszerezetten még nem olvastam hasonló témában. Igazi forrástanulmány, amelyet nem ártana, ha a szakma is olvasná. Van mit meríteni belőle. Úgy vélem, hogy a könyvedet nem nélkülözheti egyetlen marketinges, vagy kereskedő, vagy reklámkészítő. Senki olyan, aki érdekelt a márkamenedzselésben, márkanév létrehozásában, működtetésben. Még egyszer gratulálok, a BME-n újabb kötelező irodalmat sikerült alkotnod.” Dr. Virányi Péter, c. egyetemi docens, a „Reklámszociológia”, a „Nem igaz, hogy a reklámtól lettem ilyen” és „A reklám fogalomtára” című könyvek szerzője

„Gratulálok, nagyon részletes, impresszív, le is ragadtam 1-2 fejezetnél. Én is neveztem már el pár online márkát (topjob.hu, talentscreener.com, stb.), de sose választottam szét a névadási technikákat, így tök jól volt pl. azt gyorsan elolvasni, mik a logikák.” Dunder Krisztián, online marketing szakember, a „Digitális sikertörténetek 1-2.” szerzője

„Be kell vallanom, nagy zavart okoztál vele az időbeosztásomban, mert elkezdvén olvasni, nem tudom letenni, annyira jó a stílusa, meg a tartalma is. Így minden egyéb teendőm tolódik :-) Szóval szuper a könyved, sok helyen összecseng az általam mostanában vizsgált hírnévvel. Ajánlom kollégáknak, diákoknak, a könyvtárunknak. Gratulálok!” Dr. Konczosné dr. habil PhD Szombathelyi Márta egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Marketing és Menedzsment Tanszék

„Állati jó stílusban írsz! Higgadt, nyugodt, kedves és érthető. Kellene indulnom az irodába, de inkább felteszek még egy kávét, hogy legyen alibim még 5 oldalhoz :)” Dr. Németh Gabriella, vezető ügyvéd, DrNemethLaw.hu

„Elfogultan vettem kézbe Árpád új könyvét. Honnan az elfogultság? A történet rövid: 10 év marketing vezetői tapasztalattal a hátam mögött találkoztam a „tanár úrral” először, és a BKF-en látogatott órái óta érzem azt, hogy igazán megértettem a marketing összefüggéseit. Egy tanácsadó cégtől sokszázezer forint kifizetése után sem biztos, hogy megkapjuk azt a szakértelmet, amit ez a könyv kínál, ráadásul Árpád annyira olvasmányosan tálalja az olvasók elé, hogy még azok is biztosan megértik, akik korábban sosem foglalkoztak a témával. A rengeteg életből merített és szórakoztató példa segít abban, hogy a könyv olvasását követően bármikor fel tudjuk idézni az egyes eseteket, ezáltal a napi munka során is felismerjük a hibákat vagy a jó megoldásokat. Az is biztos, hogy sok idegen nyelvű, a témát feldolgozó könyvet kellene elolvasni ahhoz, hogy ezt a gazdag tudástanyagot megszerezzük. Tudom, elfogult vagyok, vállalom. De ez a könyv objektíven tekintve is alapmű a marketingeseknek.” Várkonyi Ádám, a Videoton FC marketingvezetője

Dr. Papp-Váry Árpád elismert főiskolai és egyetemi oktató, aki már több száz tudományos és ismeretterjesztő cikket, könyvet írt. Jómagam szakmai és előadói munkáját 2007 óta követem, publikációit és könyveit olvasom és ezeket őszinte lelkesedéssel ajánlom azoknak a marketing és kommunikációs szakembereknek, akik gyakorlati márka és kommunikációs problémáikra keresnek eredményt hozó megoldásokat. Azoknak is hasznosak művei, akik most kezdenek mélyebben ismerkedni a marketing és kommunikáció rejtelmeivel.
2010-ben egy personal branding konferencián együtt adtunk elő és akkor értettem meg, hogy ő nemcsak vállalati branding szakértő. Személyes beszélgetéseinkben azt éreztem, hogy Árpád hihetetlenül sokat olvas a vállalati, a termék és a személyes brandingről és a lényeget nagyon érthetően foglalja össze.
2013-ban volt szerencsém Árpáddal egy főiskolai vizsgabizottságban is részt venni és azt láttam, hogy ő olyan tanár, aki a vállalkozók életét jól ismeri. Aki elolvassa könyveit azt is megértheti, hogy hogyan lett egy futballistából (Beckhamből) globális márka? Másik általam kedvelt könyve a JPÉ marketing - Elmélet és gyakorlat józan paraszti ésszel. Mindannyian tudjuk, hogy a marketing tele van három betűs szavak tömkelegével (ATL, BTL, GRP, ATS stb.), amelyek misztifikálják, és amelyek túlzott használata néha áltudományossá teszik szakmát. Pedig ahogy mindannyian sejtjük, és ahogyan ő írja, a marketing azért mégsem atomfizika vagy agysebészet és alapja a JPÉ, azaz Józan Paraszti Ész.
Árpád más könyvei a főiskolai(egyetemi?) oktatásban is beváltak, elmondható, hogy művei az elméleti és a gyakorlati szakemberek számára a mindennapi munkában segítséget nyújtanak. A nemzetközi és hazai vállalati eseteket jól ismeri, ezekről szóló sztorijai a könnyebb beépülést segítik és még a laikusok kommunikációs érdeklődését is kielégítik.
Árpád szakmai előadásaiban és könyveiben közérthető formában ad választ olyan kérdésekre, amelyek a mindennapokban a marketing vonatkozásait érintően felmerülhetnek. Az elmélet mellett a gyakorlati szemléletre, példák felvonultatására is fokuszál, az akadémikus stílust a közérthetősséggel párosítja. Véleményem szerint szakmai munkája és érdekfeszítő könyvei sok marketing és kommunikációs szakember szemléletére voltak, vannak és lesznek hatással. Hajdu Zoltán, a Smartstaff munkaerő közvetítő cég ügyvezetője, értékesítési-, motivációs- és vezetői tréner

„Mit rózsának hívunk, bárhogy nevezzük, éppoly illatos? Szegény Shakespeare fölött csúnyán eljárt az idő, ezt bizonyítja számos kutatás és tanulmány, amely a név igéző fontosságát vizsgálja.
A név kötelez és determinál, emiatt már kizárólag a névadásra szakosodott cégek is működnek, leginkább persze Amerikában.
Papp-Váry Árpád, a márkaépítés egyik elismert szakértője legújabb kötetét a nevek erejének szenteli, minden oldalról körüljárva, példákkal megvilágítva, hogyan lehet sikert elősegítő vagy kudarcot magában hordozó egy új cég, szolgáltatás, termék elnevezése. Ha belegondolunk, az elnevezés szinte mindig az első lépések között van, és döbbenetes, hogy már ezzel az első gesztussal is kockáztathatjuk a későbbi sikerességet. Nem csoda, ha leendő szülők már akár évekkel a fogantatás előtt elkezdenek gondolkozni, hogyan is nevezzék majd gyermeküket, hogy később sikeres ember válhasson belőle, míg persze jellemző az is, hogy aki a show-business világában érdekelt, igyekszik jól csengő, megjegyezhető művésznevet kitalálni magának.
A könyvből kiderül az is, hogy egy több országban piacra vitt termék esetében a helyi kultúrára, nyelvekre is tekintettel kell lenni, mert óriási galiba lehet – például – abból, ha az elegáns Rolls-Royce Silver Mist (ezüst köd) modellje németül ezüst trágyát jelent. Érdekes játék a névválasztás a származási hely sugallására is: kevesen tudják, hogy az ausztrál bennszülötteket idéző Aboriginal márka magyar-indiai cég terméke, mint ahogy a Saxoo London, a Keyo Paris vagy a Paris Boutique is hazai gyártmány. De nem csak mi trükközünk így a hamis asszociációkkal: a Neutrogena „norvég formula” kézkrém nem Norvégiából, a Häagen Dazs fagyi pedig nem Skandináviából származik. És ettől persze még mindegyik éppoly illatos…
Kritika: 4/5” Pesti Műsor magazin, 2014/4. szám

Mágikus márkázás: Beckham
Hogyan lett egy futballistából globális márka?

(BKF - Századvég Kiadó, 2009, 144 + 24 oldal)
(Kapható a nagyobb könyvesboltokban és online terjesztőknél.)

Papp-Váry Árpád - Mágikus márkázás: Beckham Ez a könyv nem Beckhamről, a futballistáról szól. Becksről mint játékosról rengetegen írtak már, a legjobb talán Dénes Tamás és Mácsik Viktor műve. Kevesebben foglalkoznak azonban a Beckham-jelenséggel és különösen a Beckham-marketinggel. E könyv erre tesz kísérletet. Könnyen lehet, hogy ezért futballszakmailag nem minden állja meg a helyét. De nem is ez a cél: a könyv azt kutatja, hogy milyen márkázási alapelvek fedezhetők fel a sztár pályafutásában, és hogyan alkalmazhatja ezeket bárki, aki brandinggel foglalkozik.

"A maga 8x16 centijével valószínűleg a legkisebb könyv, amely valaha a rovatban szerepelt: egy vonatút alatt kiolvasható, de átfogó és szórakoztató tanulmány ravasz pr-ről, okos megállapodásokról, hype-generálásról és más celebmárka-építési fogásokról a vidéki angol nők kedvencén keresztül." Pál Zsombor
a Kreatív rovatvezetője

"A téma ugyan rendesen körbejárt, mint ahogyan a szereplői is napi rendszerességgel szerepelnek a médiában, jó sok bőrt lehúzva róluk. A szerző azonban egy másik oldaláról mutatja be őket, olyan kapcsolatsorokat találva, amelyekről részleteiben tudomásunk van, azonban összefüggéseivel, marketing elméletével nem igazán lehetett eddig találkozni. Igencsak fontos olvasmány mindazoknak, akik tudatos márkaépítésre szánják el magukat. Legyen ez szakember, vagy magát szakembernek tartó, avagy leendő szakember." Dr. Virányi Péter
szociológus

"A könyv minden fejezete, sőt, minden gondolata azt támasztja alá, hogy érdemes volt a témának külön kötetet szentelni. Papp-Váry Árpád könyve csak látszólag illeszkedik a celebekről írott könyvek hosszú sorába. Egyes fejezetei eleget tesznek a műfajtól elvárt követelményeknek, miután azonban marketinges kiindulóponttal, a világ tágabb összefüggéseire és a jelenségek finomságaira is érzékeny tanár tollából született, igazi csemege lesz a társadalomtudósok számára. De marketingszakembereknek is az lehet, mert rámutat a fogyasztói társadalom esszenciájára Ben Hatton, a Manchester United igazgatójának szájába adva mondanivalójának lényegét: "Először és mindenekelőtt üzlet vagyunk. A kihívás az, hogy a szurkolókból vásárlókat csináljunk". Ez a leplezetlenül őszinte, de egyúttal végtelenül cinikus mondat lehetne a Mágikus márkázás mottója." Dr. Nagy Bálint
az IBS marketing tanszékének vezetője, a Magyar Reklámszövetség korábbi elnöke

"Aki kíváncsi a márkázás varázsára, aki szeretne márkát építeni, az a Beckham brand mellett nem mehet el. Így hát e könyv mellett sem." Kőszegi András A BrandTrend Kommunikáció ügyvezetője,
a Gazdasági Rádió műsorvezetője

"David Beckham hihetetlen karrierjében legalább akkora szerepet játszott felesége, Victoria, mint gólt érő szabadrúgásai. E könyv számos hasznos információval szolgál a sportmarketing iránt érdeklődőknek, és szórakoztató, izgalmas olvasmányt jelent a Beckham rajongóknak." Simon Krisztián
a Marketing&Media vezető szerkesztője

"Beckham zseniális sportoló - és zseniális marketinges. Ezúttal nem csak megismerjük mindezt, hanem mindkét területen rengeteg inspirációt kapunk." Kovács G. János a One on One Kommunikáció ügyvezetője,
a Magyar Újságíró Labdarúgó-válogatott csapatkapitánya

"Kiváló és hiánypótló munka a márkaépítés területén. Az elméleti ismeretek gyakorlatban történő megvalósítását szakmailag megalapozottan és olvasmányosan mutatja be a szerző. A könyvet a felsőoktatásnak és az üzleti szférának is ajánlom!" Dr. Deli-Gray Zsuzsa PhD az Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers (ESSCA) professzora,
a Magyar Tudományos Akadémia Marketingtudományi Bizottságának tagja

"Ki ne ismerné Beckham-et? És ki ne lenne kíváncsi a titkára? A titok lényege röviden: jó foci és márkaépítés együtt. Igaz, ez a könyv nem focizni tanít, de ha a valaki márkázás lényegére kíváncsi, ráadásul - nem is mellékesen - egy szórakoztató és gyakorlati példán keresztül, akkor éppen a jó könyvet tartja a kezében." Mányai Csaba
az Idea 21 vezetője, a "Reklám helyett" ("Instead of advertising") szerzője

"Hír- és sztorigenerálás, beszédtéma meghatározása, személyes arculatépítés a médián keresztül - minden pr-es számára fontos fogalmak, és egyben a Beckham-jelenség alapelemei. A kötet minden szakember számára hasznos és érdekes tanulságokkal szolgál, hiszen az angol futballjátékos átfogó esettanulmányának egyes részletei a legkülönbözőbb márkák kommunikációjában is sikerrel alkalmazhatóak." R. Nagy András a Próbakő Kommunikáció ügyvezetője,
a Worldcom PR Group EMEA igazgatósági tagja

"Végre egy könyv, ami lebilincselően mutatja be a márkaépítés sikeres eszközeit és nehézségeit. Pár év múlva várom a folytatást, hiszen biztos vagyok benne, hogy mind Beckham, mind pedig a szerző tartogat még fontos tanulságokat a márkázás iránt érdeklődők számára." Feitel Balázs
a Millward Brown Hungary ügyvezető igazgatója

"A Mágikus Márkázás jól eltaláltan ötvözi a szakmai ismeretek nyújtását és az érdekes tényadatok bemutatását. Erre szokták mondani, hogy játszva tanul az olvasó. Amellett, hogy rengeteg izgalmas és szórakoztató információt tudhat meg Beckhamről még egy jól tájékozott futball-rajongó is, komoly személyes márkaépítési tudásra tehet szert közben. Külön élmény, hogy minden szakmai véleményt példák sorozatával támaszt alá, amely kifejezetten gyakorlatiassá teszi a tartalom feldolgozását. 9/10" Zsédely Péter sportmarketing közgazdász,
a sportsmarketing.hu oldal szerkesztője 2012-ben

JPÉ marketing - Elmélet és gyakorlat józan paraszti ésszel

(BKF-Századvég Kiadó, majd Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., 2009, 372 oldal)
(A könyv sajnos már nem kapható, de a Budapesti Metropolitan Egyetem könyvtárában megtalálható.)

"Marketainment! Egyszerre jól olvasható és hasznos alapszintű marketingtankönyv - szokatlan párosítás a témában. Általában van valami ijesztő azokban a könyvekben, amelyeknek benne van a címében, hogy marketing: az alvégen a rövidtávú sales-trükkökkel hadonászó guruk figyelnek, a felvégen a definíciókat halmozó akadémikusok könyvei, középen viszont magyar nyelven eddig nem sok minden volt. Most lett: a Marketing a gyakorlatban hozza az összes P-t, de nem bújik el mögéjük, hanem köznapi nyelven és a hallgatók számára releváns márkákon keresztül igyekszik a szükséges szemléletet is átadni. Stratégia, értékesítés, kutatás, régi és új kommunikációs eszközök nem is annyira dióhéjban - annyi hiányzik csak, hogy a mostanság minden felügyelet nélkül hagyott marketinges által felkapott és gyakran túlhasznált hype-megoldások veszélyeiről több szó essen. Ezzel együtt is: ha ügynökségként választhatnék, hogy egy olyan megrendelőm legyen, aki ebből tanulta az alapokat, vagy olyan, akit másodikban helyből agyonvertek egy hatkilós keményfedelű könyvvel, könnyen döntenék." Pál Zsombor, a Kreatív szaklap Könyv rovatának vezetője (Kreatív, 2009. márciusi szám, 22. oldal)

"Remélem a szakma elgondolkodik, hogy ezt így is lehet. Nálam kötelező tananyag lesz a junioroknak." Feitel Balázs, a Millward Brown Hungary kutatócég ügyvezető igazgatója

"Parádés könyv, a legvilágosabb és legélvezetesebb logikájú a szakmában, amit valaha olvastam." Dr. Csikesz Tamás, a DFT-Hungária ügyvezetője

"A különböző modellek, rosszul magyarított angolszász kifejezések, betűszavak sok laikus számára misztifikálják a szakmát. Pedig ahogy Papp-Váry írja: a marketing alapja a JPÉ, azaz Józan Paraszti Ész" Bognár Gergely, PR-tanácsadó, COMPRAD Communications

"Megszületett magyar szerző tollából az első, könnyed stílusban, tömören, ám mégsem felületesen megírt összefoglaló mű. Az első olyan könyv, ami kommunikációs kiindulóponttal és aspektusból tárgyalja a marketing tágabb témakörét is." Dr. Nagy Bálint, az International Business School marketing tanszékének vezetője, a Magyar Reklámszövetség elnöke

"Bekövetkezett az, amit a marketing világában Magyarországon jómagam már nagyon rég vártam (10 éve). Olyan könyvet írt egy fiatalember ebben a témában, ami szakít az eddigi klasszikus (legtöbb esetben egymástól ollózott könyvek) felfogással és egy teljesen új (gyakorlatias) megvilágításba helyezi a marketing világát." Kondor Albert "Tudásbővítés szolgálatában" blogja

"Kiváló szakirodalom és szórakoztató olvasmány egyben! Informatív, érdekes, humoros és naprakész. Örülnék, ha hamarosan olyan szakembereket üdvözölhetnék csapatomban, akik a könyvben található széles ismeretekkel rendelkeznek. Nélkülözhetetlen mű, mindenkinek ajánlom - nem csak vizsgaidőszakban!" Nagy Szilvia, a MasterCard Europe Horvátországért és Szlovéniáért felelős marketingmenedzsere

"Papp-Váry Árpád legújabb könyvével igazi meglepetést okozott. Jó érzés látni, olvasni, hogy milyen magabiztos szellemi fölénnyel haladja meg az előző évtized álságos szakmai vitáit: a marketingkommunikáció és a public relations viszonyáról, belső összefüggéseiről, a márkaépítés gyakorlatáról, és a brandnevek piaci értékeiről. Szellemes, tárgyszerű, alapos és magával ragadó könyv, csöppet sem tankönyv-ízű, sokkal inkább gondolatébresztő, töprengésre késztető olvasmány. Jó lenne hinni, hogy az oktatási intézmények falain túl is felfigyel erre a könyvre a szakma." Dr. Varga Mihály, a PR Herald online public relations magazin főszerkesztője, a BKF óraadója

"Úgy olvastam, mint a Harry Pottert. Közvetlen nyelvezetű, érdekesen és szórakoztatóan megírt, gyakorlatias könyv. Végre összefoglalót kaphatunk a szájhagyomány útján terjedő marketing történetekről, legendákról is. Hiánypótló! Capitulatus!" Dr. Csépe Andre,a PhD a BKF Marketing és Üzleti Kommunikációs Intézetének docense

"Papp-Váry könyve a legjobbak között van, amelyeket e műfajban olvastam, pedig ő még nem is élt, amikor elkezdtem, másokhoz hasonlóan megérteni, felfedezni, miről is szól a marketing Nyugatról jött fogalma és koncepciója. Könyve előadásmódjában, a témák, tudnivalók kifejtésében tökéletesen igazodik ahhoz, hogy a marketing nem más, mint józan paraszti ész, így a megfogalmazásai világosak, ''józan paraszti ésszel'' könnyen követhetők, mentesek minden túlbonyolítottságtól és hókusz-pókusztól, ami annyi marketing szakkönyvnél nehezíti, hogy hozzáférjünk mondanivalójának lényegéhez. Elfogult lennék? Talán, de legfeljebb csak annyiban, hogy elég marketing könyvet olvastam ahhoz, hogy becsüljem az igazán jókat." Dr. Osman Péter kandidátus,
Magyarország egyik leggyakrabban publikáló recenzense

"Gondolom, nem én vagyok az egyetlen, aki a "JPÉ" könyved elolvasása után, virtuális tollat ragad, hogy gratulációját fejezze ki! A könyvedet 4É-ként jellemezném: Érdekes (sok példáddal még nem találkoztam), Értékes (sok újdonságot kaptam szakmai téren), Élvezhető (nem száraz és olykor vicces) és Érthető (azt hiszem, ez önmagáért beszél). Egyszóval szuper és köszönöm!" Bányai Ágnes szóvivő szakos másoddiplomás hallgató, BKF

"Még soha nem olvastam ennyire jó tankönyvet, főleg nem "kötelezőből", sem ezen a főiskolán, sem más tanulmányaim során. Nem a száraz és tudományos oldalról próbálja megértetni a tantárgyat, olvasása közben nem kell a Bakos könyvet nyitogatni. Így öröm a tanulás és nem kényszer. Köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehettem az órákon, és megismerkedhettem a marketing alapjaival, és a JPÉ lehetőségeivel." Vankó Dániel levelező tagozatos hallgató, BKF

"Szegmentációképzés: nem adhatunk el mindenkinek! Azért megpróbálhatom? Ez a marketingkönyv ugyanis pont mindenkinek szól, aki szeretné megérteni az őt nap mint nap érő hatások működését. Hátha utána az áruház marketingesére is megértőbben tekint, mikor az őrjöngő kétévessel épp közelharcot vív a pénztárnál gondosan elhelyezett csokispultról becsempészett impulzustermékek miatt a kígyózó sor előtt. Mindenkinek szól, aki célcsoportja vagy aktív előállítója a reklámoknak. Aki jó szakember szeretne lenni, hiszen -– ahogy a szerző is lelkünkre köti a honlapján -– egy jó szakember olvas. (Sokat.)... Stílusa egyedi és összetéveszthetetlen: szórakoztat, kritizál, rávilágít. Néha a vihogás is kibuggyan az emberből, és közben észrevétlenül vésődik be az agyába a háttértudás. Infotainment a javából!" Schenk Borbála, a Dialóg-Campus Kiadó "Könyves Extra" kiadványának 2010 májusi számában

"Papp-Váry Árpád kollégánknak köszönhetünk egy roppant hasznos fogalmat, ez a JPÉ-marketing. Érdemes lenne ezt kiterjeszteni más területekre is. JPÉ-gazdaság, JPÉ-innováció, JPÉ-környezetvédelem. Olyan tevékenységekre gondolok itt, amelyek valós, értelmes, indokolt igényeket elégítenek ki egy fenntarthatóan működő világban. Hogyan dolgozzunk, termeljünk, innováljunk, ha azt akarjuk, hogy az üzletünk két, három, tíz év múlva is működőképes legyen. És mindezt egy olyan földgolyón, amely emberi életre hosszabb távon is alkalmas marad." Szakács László, a Márkamonitor szaklap főszerkesztője

Product placement: Reklám a filmekben, számítógépes játékokban és a szórakoztatóipar más területein

(BKF - Századvég Kiadó, 2008, 72 oldal)
(Kapható a Líra és Lant Kiadó és a BKF közös könyvesboltjában: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9., Körépület)

Papp-Váry Árpád Ferenc - Product placement: Reklám a filmekben, számítógépes játékokban és a szórakoztatóipar más területein A klasszikus 30 másodperces reklám haldoklik. Úgy tűnik, egyre jobban idegesít minket, és egyre inkább próbáljuk elkerülni. Kutatások szerint a magyar emberek 85%-át zavarja, ha egy filmet reklámblokk szakít meg a tévében. A Toledói Vízművek kimutatta, hogy a reklámblokkok alatt nő a vízfogyasztás: sokan kimennek a mosdóba vagy a konyhába. Ami azonban a 30 másodperces szpot vesztét leginkább okozhatja, az a digitális videófelvevő (DVR), illetve IPTV, amivel igen egyszerű a műsorok rögzítése. Így azokat akkor nézzük meg, amikor akarjuk. Lehetőleg a reklámok áttekerésével. Mit tehetnek hát a hirdetők ebben a helyzetben? Az egyik út, hogy a reklámot magába a filmbe teszik, vagyis product placementtel élnek. Ez ma már nemcsak a hollywoodi mozikra jellemző, de feltűnik videóklipekben, tévéműsorokban, színházi előadásokban és számítógépes játékokban is. Egyszóval az egész szórakoztatóiparban. A könyv ebbe a világba nyújt bepillantást.

"Termékelhelyezés a filmekben, klipekben, tévéműsorokban és játékokban az ormótlan, premier plánban mutatott kecsaposflakontól az okos, megfelelő környezetben elhelyezett és természetesnek ható márkamegjelenésekig. Történelem, jó és rossz példák, jogi háttér - korrekt körkép alig hetven oldalon, olvasmányos stílusban, amit nem csak a kommszakosoknak, de jó néhány magyar filmeket megnyomorító szponzornak is hasznos volna elolvasnia." Pál Zsombor, a Kreatív szaklap Könyv rovatának vezetője (Kreatív, 2008. július-augusztusi szám, 18. oldal)

"Olvasmányos, élvezetes munka a filmes márkázás, hirdetési megjelenés múltjáról, jelenéről és közeli jövőjéről. Kitűnően megválasztott példák és illusztrációk teszik könnyen érthetővé. Marketing- és kommunikációs szakokon kötelező olvasmány!" Kovács G. János, a One on One Kommunikáció ügyvezetője

"Röviden, tömören - product placement lényegre desztillálva! A hazai szakirodalom egyetlen hasonló műve sem nyújt ilyen átfogó képet a termékelhelyezésről. A szerző a sokszor misztikusnak hangzó, elvont fogalmakat és összefüggéseket a lehető leggyakorlatiasabb módon mutatja be, így az olvasó képes összekapcsolni az elméletet a valóságban zajló piaci folyamatokkal." Dr. Berkes Péter,
a Semmelweis Egyetem Sportmenedzsment Tanszékének adjunktusa

"Papp-Váry Árpád 'Product Placement' című könyve kitűnő és szórakoztató összefoglalása a közvetett- vagy háttérreklámozás egyik sajátos területének, a filmekben/műsorokban feltűnő termék- és szolgáltatás-megjelenítéseknek. Sok ténnyel, érdekes történettel és kutatási eredménnyel találkozhatunk 72 oldalon itthonról és külföldről egyaránt. Mindössze egy hiányérzetünk támadhat: a cím magyarosítására nem tett kísérletet a szerző." Dr. habil Józsa László CSc.
A győri Széchenyi István Egyetem Marketing és Menedzsment Tanszékének vezetője

Turizmusmarketing esettanulmányok II.

(szerk.: Deli-Gray Zsuzsa – Árva László, Akadémiai Kiadó, 2013, 210 oldal)

Cseréljük le az ország nevét? Guatemala és a többiek esete c. rész, 98-106. oldal

"Budapest turizmusáért felelős hivatalos szervezet vezetőjeként örömmel üdvözlöm, hogy a felnövekvő nemzedék, a turizmus szakos hallgatók friss marketing esettanulmányokat kapnak kézhez a neves szerzői csapat jóvoltából. Külön köszönöm, hogy másik nagy szerelmem, a kultúra és kulturális turizmus is képviselteti magát a könyvben. Magyarországon igen magas színvonalú és gazdag a turizmus mint tantárgy oktatása, ugyanakkor az elméleti tudás mellett az élő gyakorlathoz is egy lépéssel közelebb kerülnek így a diákok."
Bán Teodóra, ügyvezető Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ

"A kötet második kiadása ismét sokszínű és jól feldolgozható esettanulmányokkal szolgál a felsőoktatásban turizmussal, marketinggel és általában a szolgáltatásokkal foglalkozó oktatók és hallgatók számára. A hazai és külföldi példák jól követik a turizmusban az elmúlt években bekövetkezett változásokat."
Heidrich Balázs, rektor, egyetemi tanár Budapesti Gazdasági Egyetem

Marketing nemzetközi színtéren – Esettanulmányok a hazai és külföldi piacokról

(szerk: Malota Erzsébet, Alinea Kiadó, 2015, 224 oldal)

A szakma ismert művelői által írt 23 eset a nemzetközi marketing csaknem minden területét felöleli: a kultúraközi fogyasztói magatartástól a külpiacra lépés és az ottani környezethez való alkalmazkodás, a nemzetközi márka, termék- és szolgáltatáspolitika, a nemzetközi marketingkommunikáció, az árazás és disztribúció, a nemzetközi sportmarketing, a globális online marketing, az oktatásturizmus, az interkulturális dimenziók szerepén keresztül, egészen az országimázs jelentőségéig.

Marketingkommunikáció – Stratégia, új média, fogyasztói részvétel

(szerk.: Horváth Dóra – Bauer András, Akadémiai Kiadó, 2013, 437 oldal)

A termékmegjelenítés (product placement) c. rész, 328-347. oldal

„Talán soha nem volt még ennyire összetett és bonyolult a kommunikáció világa, mint napjainkban. Így talán soha nem volt még ennyire időszerű egy korszerű, átfogó szakmai anyag összeállítása, amely úttörő módon, tudományos részletességgel foglalkozik a legújabb tendenciákkal, jelenségekkel, módszerekkel, beleértve olyan területeket is, mint a közösségi média vagy az informális kommunikáció. Alapmű, a szerzőkhöz méltó igényes kivitelben.”
Mezriczky László, a Magyar Reklámszövetség alelnöke

„Csak első pillantásra merész megközelítés a marketingkommunikáció és a galaxis világának, logikájának párhuzamba állítása. Valójában kézenfekvő és illusztratív kulcs egy struktúrájában és alapelveiben évtizedek óta stabil keretek és paradigmák erőterében állandóan változó, táguló és zsugorodó, leglényegét kaméleon természetén keresztül megőrző üzleti tudomány bemutatására. A Földünk tűrőképességének végső határait feszegető gazdaság mozgását, a marketingkommunikációnak a Naphoz hasonlóan egyszerre életet adó és pusztítani képes erejét az életterét kinövő ember az univerzum világából vett hasonlatokkal értheti meg igazán. Részleteit, szakmai tartalmát illetően is remek könyv, figyelmünkre és időnkre érdemes.” Nagy Bálint, tanszékvezető, IBS

„A digitalizálódás rendkívül érdekesen alakítja át a marketingkommunikáció lehetőségeit, kereteit, működését. Az ebben részt vevők köre kitágul, szerepük megváltozik. Ez a szakkönyv átfogó tudást ad a modern kommunikáció összetett és egyben izgalmas világáról, atomi szinten és galaktikus összefüggésekben is.” Novák Péter, Interactive Advertising Bureau Hungary, elnök

A világhálóba keveredett ember – Hogyan változtatta meg az internet az Ön gondolkodását? (Esszékötet)

(szerk: Veszelszki Ágnes, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013, 372. oldal)

Könnyebb és nehezebb c. rész, 246-251. oldal

„Hogyan változtatta meg az internet az Ön gondolkodását? – erre a kérdésre ad választ a kötet 77 szerzője. 2013 nyarán rövid, személyes szöveget kértünk meghatározó magyar közszereplőktől, a tudományos, a gazdasági és a művészeti élet kiemelkedő résztvevőitől. Az esszék szerzői a világhálóba keveredett (vagy vetett) ember tapasztalatairól, érzéseiről írnak, s nemritkán betekintést nyújtanak élettörténéseikbe. Most van az egyik utolsó alkalom e kérdés feltételére – amely talán értelmezhetetlen azok számára, akik már az internet és a digitális technika hőskorában születtek, és akiknek már nincsen összehasonlítási alapjuk az internet előtti világgal.”

A szerzők közt megtalálhatók Bőgel György, Balázs Géza, Nyíri Kristóf, Fábri György, Szvetelszky Zsuzsanna, Fehér Katalin, Majtényi László, Aczél Petra, Tari Annamária, Zsoldos Dávid, Réz András, Síklaki István, Vekerdy Tamás, Vass László, Bán László, Perlaky-Papp József, Dobó Mátyás, G. Németh György, Ómolnár Miklós, Böjte Csaba, Juhász Péter, Dragon Zoltán, Kiss Róbert Richard, Gombos Zsolt, Frank Tibor, Kukorelly Endre és persze Papp-Váry Árpád.

Arculat és identitás - Magyar arculattervezés esettanulmányokban

(szerk: Barák Péter, Activium, 2008, 172 oldal)

Bookline, Bortársaság, Tisza Cipő, Vass Cipő, White Heaven és Zara Hotel esettanulmányok

Arculat és identitás - Magyar arculattervezés esettanulmányokban A kötet 20 magyar céget követ végig az arculattervezés útján. A kezdeti lépésektől a terveken és tévutakon át a végleges megvalósulásig tartó tanulmányok bemutatják, mennyi gondolkodás, ötlet, terv és beszélgetés áll egy-egy arculat mögött - a tervező és az ügyfél részéről is. A gyűjtemény igazi "Hogyan könyv": Hogyan keres ötletet, kiindulópontot a tervező? Hogyan adhat ötletet, kiindulópontot az ügyfél? Hogyan születnek az első tervek? Hogyan választanak a különböző irányok közül? Hogyan támogatja az arculat a marketingkommunikációt? A kollekció 20 esettanulmányából 6 (a Bookline online könyváruház, a Bortársaság, a Tisza Cipő, a Vass Cipő, a White Heaven kávézó és étterem, valamint a Zara Hotel) arculattervezése Papp-Váry Árpád Ferenc tolmácsolásában elevenedik meg.

Marketing nélkül nem megy - Gyakorlati kézikönyv kis és középvállalkozásoknak

(szerk. Bíró Péter, szerzők: a Magyar Marketing Szövetség Munkaközössége, T.bálint Kiadó, 2009, 272 oldal)

A termék: vevőink igényei ezzel elégítjük ki! c. rész (23-44. oldal)

Marketing nélkül nem megy - Gyakorlati kézikönyv kis és középvállalkozásoknak

"A marketing nem minden, de minden marketing" - ez nemcsak szakmai meggyőződése, de életszemlélete is a kötet szerzőinek. A Magyar Marketing Szövetség alkotóközössége, amelyben mintegy 15 gyakorlati és elméleti szakember vett részt, a kis- és középvállalkozóknak kínál mindennapi munkájukhoz rendszerezett tudást, szellemes megoldásokat, fortélyokat, azonnal alkalmazható gyakorlati ötleteket. A kötet közérthető nyelven íródott, világos szerkezetben, azonnali konzultációs lehetőséget is kínálva a szerzőkkel."

Cégvezetés és marketing az e-korban

(szerk: Bíró Péter, T.Bálint Kiadó, 2011, 304 oldal)

Vásárlási élmény online c. rész, 281-286. oldal

Cégvezetés és marketing az e-korban

"Sokan hiszik, hogy az e-kor nem más, mint hogy jobb, új eszközökkel dolgozhatunk. Ez igaz, de a legfontosabb különbség bennünk van! Az új eszközökhöz nekünk is változni kell. Másképp vezetni, vezetés közben másképp gondolkodni, gondolatainkban gyorsabban dönteni. Az új eszközök más képességű és nagyobb tudású alkalmazót is igényelnek. Olvasta, hogy választásokat nyertek a Facebookkal? Ön is alkalmazza már az üzleti életben? Hallotta, hogy vállalatok tevékenységüket a számítástechnika segítségével irányítják, hogy minimalizálják a tévedéseket? És Ön alkalmazza már a számítástechnikát? Tudta, hogy a reklámköltségek hatékonysága ma már jól mérhető? Ön méri? Lehet-e hagyományosan céget vezetni a korszerű eszközökkel, a tegnapi tudással eredményesen alkalmazni a holnap eszközeit? Kötetünket a kkv–szektor tulajdonosainak, vezetőinek, vezető beosztású dolgozóinak ajánljuk. Olyanoknak, akik elég bátrak, hogy kérdezzenek, elég kíváncsiak a válaszokra, elég nyitottak, hogy az új ismereteket befogadják, és elég nagy az elszántságuk, hogy az új ismereteik alapján változtassanak. Nekik tudunk segíteni!"

Reklám vagy amit akartok

(szerk: Hargitai Lilla, Akadémiai Kiadó, 2012, 208 oldal)

A fejezetben termékmegjelenítés található: product placement Magyarországon c. rész,
127-134. oldal

Cégvezetés és marketing az e-korban

"Reklám. Média. Magyar. Eredeti. Hamis. Elad. Megszólít. Megkülönböztet. Felhív. Buzdít. Lehangol. Tájékoztat. Elgondolkodtat. Megmozgat. Ismeretlen. Ismert. Közeli. Távoli. Vágyott. Elérhető. Továbbítandó. Vicces. Drámai. Enyém. Másoké. Megjegyezhető. Felejthető. Hirdet. Hirdetmény? Harmincnégy közéleti szereplő, reklám- és média szakember, hirdető, tudós véleménye a kortárs reklámról. Izgalmas szellemi vállalkozás mindazoknak, akiket érdekel, hová tart a kommunikációs iparág, és milyen szerepe van a reklámoknak mindennapi életünkben."

Megtisztelő olyan szerzőkkel egy kötetben szerepelni, mint Berényi Konrád, Bojár Gábor, Csepeli György, Csermely Ákos, Dessewffy Tibor, Fehér Katalin, Ferling József, Geszti Péter, Gulyás Emese, Halász Gyula, Hankiss Elemér, Hargitai Lilla, Hivatal Péter, Horváth Dávid, Horváth Lajos, Jakab György, Jakab Juli, Kaszás György, Kathi Attila, Lakatos Péter, Markovich Réka, Monspart Sarolta, Nagy Bálint, Pintér Róbert, Sarkady Ildikó, Sas István, Schmidt Mária, Somody Imre, Szabó Erik, Szabó György, Szalai Annamária, Szászkő László, Tamás Pál, Tímár János, Zsélyi Ferenc.

Reklámszociológia

(szerk: Virányi Péter, Gondolat Kiadói Kör, 2010, 356 oldal)

Made-in hatás a gyakorlatban – Néhány érdekes történet c. rész, 222-229. oldal

Cégvezetés és marketing az e-korban

"A kötet, amely a reklámszakma legkiválóbb elméleti és gyakorlati szakembereinek tanulmányait gyűjtötte össze, arra keresi a választ, hogy a szociológiára támaszkodva milyen eszközökkel dolgozik a reklám, hogy hatását elérje. A válogatás átfogóan és az egyetemi jegyzetekhez, szöveggyűjteményekhez méltóan, mégis színesen és érdekesen vezeti be az olvasót a reklámok zegzugos világába, úgy, hogy újszerűen körvonalazza a szociológia létjogosultságát ebben a különös kommunikációs térben. A könyvet ajánljuk a reklámszakma kutatóinak és gyakorlati szakembereinek, a kommunikáció- és médiatudomány oktatóinak és hallgatóinak, továbbá mindenkinek, aki érdeklődik a reklámok hatásmechanizmusa és pszichológiája iránt."

Marketing a 21. században - Kihívások, trendek, szemléletváltás

(szerk.: Svéhlik Csaba, Kheops Kiadó, 2007, 255 oldal)

Márkaépítés mint a modern marketing egyik kulcseleme c. rész (87-138. oldal)

Marketing a 21. században - Kihívások, trendek, szemléletváltás

"(A szakkönyv) nehezebben érthető részeit könnyed fogalmazásával, közérthető stílusával, minden halandó számára érthető megfogalmazásával igazán lazítja Papp-Váry Árpád fejezete. Ez a marketing egy olyan területéről ad számot, mely valóban az utóbbi évek egyik újdonsága, és még sok időn át hallani fogunk fontosságáról, szerepéről a versenyszférában. A márka, ahhoz való kötődésünk, valós vagy vélt érdekeink, és hozzá fűződő érzelmeink rabságában döntünk, s hogy jól vagy rosszul, megítélhetőbbé válik a fejezet elolvasása után." Dr. Bencsik Andrea kandidátus,
a győri Széchenyi István Egyetem docense

Turizmusmarketing esettanulmányok

(szerk: Árva László – Deli-Gray Zsuzsa, Akadémiai Kiadó, 2010, 234 oldal)

Országimázsépítés a marketingkommunikáció segítségével -– Izrael c. rész, 207-217. oldal (Gyémánt Balázs kiváló társszerzővel)

Turizmusmarketing esettanulmányok

"Nyugodtan állíthatom, hogy nemcsak az oktatási intézmények hallgatói számára jelent segítséget a tananyag feldolgozásához, hanem gyakorló idegenforgalmi szakemberek is haszonnal forgathatják, hiszen a szerzők olyan fontos és aktuális témákat tárgyalnak az egyes fejezetekben, melyekkel a mindennapi munkájuk során találkozhatnak a szakmában dolgozók. Különös jelentőséget ad a kötetnek, hogy az egyes témák kidolgozásakor a szerzők megtörtént eseteket vettek alapul, konkrét problémákat boncolgatnak. Jó szívvel ajánlhatom tehát a tanulmány-gyűjtemény forgatását minden turizmus iránt elkötelezett kollégának." Molnár Gabriella elnök
Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége

Két év új normalitás - A koronavírus-járvány (Covid19) gazdasági és társadalmi hatásai

(Szerk.: Kovács László – Szőke Viktória, Savaria University Press, 2022)

Márkaépítés koronavírus idején: A hiteles, válságálló és társadalmilag felelős kommunikáció alapjai, 179-188. oldal

Két év új normalitás

Lukács Ritával közösen írt könyvfejezetünkben a témával kapcsolatos fogyasztói kutatások főbb megállapításait foglaltuk össze, amelyek rávilágítanak, hogy a járványhelyzet hatására hogyan változtak meg a fogyasztási szokások és a fogyasztók márkák iránti elvárásai. Ezt követően bemutattuk azokat a jó gyakorlatokat, amelyek esetében a márkák bizonyították hitelességüket, válság-állóságukat és társadalmi felelősségüket fogyasztóik szemében.

Az országmárka rangsorokban történt változások a koronavírus-járvány idején, 189-204. oldal

Szinte minden évben megjelenik legalább egy új országmárka-rangsor, amit aztán évről-évre újra kiadnak. Van már Anholt Nation Brands Index, FutureBrand Country Brand Index, Anholt Good Country Index, Bloom Consulting Country Brand Ranking (Tourism Edition, illetve Trade Edition), Young&Rubicam Best Countries, Reputation Institute Country RepTrak és Global Soft Power Index is. A könyvfejezetben az első hármat vettem górcső alá közülük, elemzem ezen listák módszertanát, dimenzióit, faktorait, majd a rangsorokban a Covid19- világjárvány idején történt elmozdulásokat.

Nation Branding - Concepts and Country Perspectives

(szerk. Nishit Kumar ∧ Anil Varna, The Icfai University Press, India, 2009, 306 oldal)

The Marketing Point of View: Countries as Brands c. rész (14-28. oldal)

Nation Branding - Concepts and Country Perspectives

"In the second article, the eminent Hungarian expert, Árpád Ferenc Papp-Váry, stresses the importance of nation branding to a country's direct economic interests. He summarises it beautifully by saying: "People tend to think about countries as a complete entity, when they are considering whether to visit them, buy their products, or engage with them in some other way. In short, from a marketing point of view, people think of countries as brands. Even when a country does not consciously manage its name as a brand, people still have images of it that can be activated by simply voicing the name." The article also details the evolution of nation branding through history, tracing it through the times of the French Revolution, through the era of King George V, and Kemal Attaturk, to today's times."

Cases in Tourism Marketing

(szerk: Árva László – Deli-Gray Zsuzsa, Műegyetemi Kiadó, 2010)

Attractive Israel - Country-image building with the help of marketing communication: Israel c. rész, 203-216. oldal (Gyémánt Balázzsal közösen)

Cases in Tourism Marketing

"Hiányt pótló mű átfogó tematikával és módszertani megközelítéssel. A turizmus, a szolgáltatásmenedzsment és a marketing kurzusok gyakorlati részének kötelező tananyaga alap- és mesterkurzusokon egyaránt, melyre a szerzők oktatási és gyakorlati tapasztalata nyújt garanciát." Heidrich Balázs intézetvezető egyetemi docens
Budapesti Gazdasági Főiskola

The Faces and Stakes of Brand Insertion

(szerk: Sébastien Lefait, Sandrine Villers, Vernon Press Kiadó, 2021)

Chapter 6: Cast Away: The Growing Number of Brands as Part of the Cast in Tom Hanks Movies Chapter 10: Old Brands Come to Life: Historic Product Placement in The Light of Mad Men

The Faces and Stakes of Brand Insertion

With traditional forms of advertisement facing increasing challenges, brand placement - the integration of a product or brand in a work of art - has exploded. It has become a lucrative phenomenon whose goal is to produce a reaction of purchase in the mind of the receiver (reader, viewer or listener).
This book seeks to complement extant studies of product placement strategies by introducing a methodology more systematically related to the field of cultural studies, especially where the reception and impact of product placement are concerned.
The originality of this volume is that, when the impact of the placement is mentioned, it is to be understood as an intended aesthetic impact at least as much as a prompt to buy a product. Consequently, the placement of consumer goods in a cultural production, the book suggests, may both increase the sales of specific products and positively impact the production’s ratings. This book is perfect for researchers and students interested in marketing, brand placement, mass media, art, film, and cultural studies.

Digital Communications, Internet of Things, and the Future of Cultural Tourism

(szerk Lídia Oliveira, IGI Global Kiadó, 2022)

Chapter 16: Using New Tools to Attract Visitors to Museums and Heritage Sites

Digital Communications, Internet of Things, and the Future of Cultural Tourism

This chapter discusses the ways in which museums and heritage sites have adapted to the need to create technology-based experiences in recent decades culminating in the intensive online provision during the COVID period. The aim of both online and live visits should be as inclusive as possible of different audiences, stimulating interesting, rich, multi-cultural experiences that encourage re-visitation or at least recommendation to others. Ideally, sites should create meaningful as well as memorable experiences. This process includes several aspects and is very complex requiring the combination and harmonisation of education, heritage interpretation, marketing skills, and local initiatives. This chapter uses case studies to analyse the extent to which museums are rising to these challenges above, including the principles of the so-called 'new museology', the need for more innovative technology to create visitor experiences, and COVID-19.

Chapter 23: Post-Pandemic Re-Positioning in a Cultural Tourism City

From Overtourism to E-Tourism: The aim of the chapter is to provide recommendations for cities that are aiming to reposition themselves in the post-pandemic period in terms of image, product development, and the attraction of different segments of visitors. It is aimed at those readers who seek to understand the role that digital tools can play in the information provision and promotion of cities, especially for younger tourists who may have been more attracted by night-time activities in the pre-COVID period and who could be redirected to other activities or areas in future strategies. A case study of Budapest is presented that is typical of a European cultural tourism destination that has also suffered from overtourism in recent years. Primary data is used to identify tourists' preferred activities in the destination as well as their choice of digital tools for finding information and optimizing experiences. Both theory and primary data are used to make recommendations for repositioning cultural cities post pandemic with the assistance of appropriate digital tools.

Advancing Cybersecurity for Digital Transformation

(szerk. Kamaljeet Sandhu, IGI Global Kiadó, 2021)

Chapter 3: The Advancing Cybersecurity Ecosystem of Israel: An Overview of Current Challenges and Opportunities in the Early 2020s

Advancing Cybersecurity for Digital Transformation

True to its nickname 'cyber nation', the country of Israel is seen as a kind of role model in terms of intelligence and defence capabilities by many countries. The present study aims to provide a comprehensive but far from a complete picture of the cyber defence ecosystem of Israel, a country with more than 430 start-ups and unicorns valued at billions of US dollars. The authors outline the major incidents of the recent period, as well as current challenges and threats. The purpose of the chapter is to introduce good practices and cooperation for opportunities to policymakers and cybersecurity experts as well.

Global Perspectives on International Advertising

(szerk. Ipek Krom, IGI Global Kiadó, 2022)

Chapter 12: The Hungarian Advertising Market and an Award-Winning Effie Case Study as Good Practice

Global Perspectives on International Advertising

The advertising industry is an essential part of the Hungarian economy, which had an important role in rebuilding it after the COVID-19 pandemic. The industry is quick to adopt online and technological innovations. Digital media spend was the highest in 2020, and global partners such as Google and Facebook took the biggest slice. The case study introduces a recent EFFIE Hungary award-winning campaign with an unusual consumer review driving idea that relied on digital channels. The chapter fills gaps in the literature as well as provides essential information for global advertising teams.